KTĐT - Trong 2 ngày Vàng của Tháng khuyến mại Hà Nội 2013, hệ thống siêu thị điện máy HC đưa ra nhiều chương trình khuyến mại lớn.