Từ 31/3 đến 18/4, hệ thống siêu thị Co.opMart tiếp tục khuyến mại 300 mặt hàng.