Nhiều người mẫu đang sống trong giá trị ảo, bởi danh xưng Siêu mẫu quá lớn so với thực lực của họ.