(Trái hay Phải) – Mối tình phi truyền thống giữa một siêu mẫu 23 tuổi và một bà lão mới có gần 60 cái xuân xanh đang khiến dân tình nhao nhác và lập tức trở thành đề tài nóng trên nhiều diễn đàn.