(Ba bau) - Nhiều bà bầu chọn cách đi siêu âm không chỉ để xem có vấn đề gì bất thường xảy ra với thai nhi không mà còn để xem giới tính con yêu nữa.