Tôi 25 tuổi, đã có gia đình. Gần đây đi siêu âm tử cung thì thấy ghi: Buồng trứng 2 bên nhu mô có 1 vài nang nhỏ, nang lớn nhất đường kính 8mm.