(CAO) Theo quyết định vừa ký, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công thương quy định danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (thuốc lá, rượu, bia) cần hạn chế nhập khẩu trong danh mục bán hàng miễn thuế và phối hợp với các đơn vị có liên quan lập phương án phòng chống và xử lý các hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi trên để trục lợi.