Tin từ Cty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam ngày 27.6, Cty này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.7.2009 sau khi nâng cấp từ văn phòng đại diện Sharp tại Việt Nam.