Hết “chôm” ý tưởng SNSD, Afterschool, MV mới của T-ara lại có nét hao hao với MV của “thím” Vũ Hà từ xửa xừa xưa.