Lần đầu yêu thường khiến phụ nữ bị đau đớn do rách màng trinh, nhưng vị trí yêu có thể giúp phái yếu bớt đau đớn và tăng khoái cảm.