Big Bang đâu hết rồi mà để em "giai" quậy thế này.