Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã chuyền tay nhau xem đoạn phim trước khi bị phát tán lên mạng