(VTC News) - Hiện, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đang phối hợp với các địa phương thực hiện khảo sát tình hình thực hiện Thông tư số 95/2009/TTLT/BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch. Từ đó, Cục sẽ trình Bộ xem xét bổ sung, sửa đổi Thông tư.