(VietQ.vn) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai, Bộ Tài chính đã có công văn 8412 ngày 21/6 giao cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được quyền quyết định giá theo biên độ tần suất quy định.