Nhà sản xuất Hàn Quốc đang xem xét lại việc nâng cấp lên hệ điều hành Android 4.0 cho Galaxy S và Galaxy Tab trong thời gian tới.