(Petrotimes) - Mấy ngày qua, chuyện xôn xao miền rừng núi Bắc Trà My - Quảng Nam không phải là giá xăng lại càng không phải là giá vàng lên hay xuống mà là chuyện có nhiều vết nứt và rò rỉ nước tại bờ đập chính hồ chứa nước thủy điện Sông Tranh 2.