Bộ Tài chính mới đây đã ra Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo Thông tư này, bắt đầu từ 10 – 9 tới đây, sẽ có 7 loại thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế. Thông tư cũng áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2012 trở đi. Động thái này của Bộ Tài chính tiếp tục là một trong những nỗ lực góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.