Trung tâm bán sỉ này sẽ nằm tại tầng 1 của Trung tâm thương mại Melinh Plaza Hà Đông.