VOV.VN -Tỷ lệ thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT có thể được xem xét điều chỉnh trong các năm sau.