(VietNamNet) - UBND quận Thanh Xuân cho biết tới đây sẽ đề xuất với UBND TP. HN điều chỉnh lại quy hoạch Đầm Hồng để giữ gìn "lá phổi xanh"…