(PL)- Ngày 5-8, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết sẽ trình Bộ Y tế ban hành quy trình kiểm nghiệm tinopal (chất tẩy trắng quang học) trong thực phẩm.