Toulouse là thành phố lớn ở miền Nam nước Pháp, không chỉ lớn về diện tích mà còn về những thắng cảnh tự nhiên và lịch sử bên trong nó.