Trong 6 tháng đầu sau khi sinh con, khi bạn chưa có kinh trở lại và nuôi con bú hoàn toàn thì khả năng có thai là rất ít, nên chưa cần phải đặt vòng.