Em và chồng quan hệ được 14 ngày rồi. Giờ em cảm thấy đau tức ngực, có lúc rất đau.