(AloBacsi) - Vợ chồng em sau khi quan hệ, vợ em bị mẩn ngứa người, đặc biệt khu vực mông và ở những chỗ da mỏng.