(AloBacsi)- Khi vợ chồng cháu quan hệ xong, có một lượng dịch chảy ra. Cháu đang rất lo vì sợ tinh trùng của chồng cháu chảy ra ngoài sẽ khó có thai.