(AloBacsi) - Hôm trước vợ chồng cháu có quan hệ và sau đó cháu đi tiểu ra 1 ít nhầy màu hồng, từ đó đến ngày hôm sau cháu ra dịch màu nâu như kiểu ngày đầu chu kỳ…