Em bị thai lưu 9 - 10 tuần nên em đã tiến hành hút thai chân không. Sau 1 tuần tái khám, vẫn còn chút máu nhưng bác sĩ bảo không sao…