Em đọc trên mạng thì hầu như mọi người lại bảo phải 3 tháng, có người lại bảo 1 tháng cũng không sao. Vậy em phải đợi bao lâu mới được ạ?