Sau trận bão lớn hôm qua, nhiều ruộng rau đã bị tàn phá nặng khiến nhiều người tiêu dùng cũng phải 'chịu trận' cùng với người nông dân.