Mới đây, 4/5 thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc KARA đâm đơn kiện đòi chấm dứt hợp đồng với DSP Entertainment.