VOV.VN - Đây là dự án quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ và nhân dân đặc biệt quan tâm.