Các thuốc chữa hói hiện nay cho hiệu quả không đáng kể, nhưng một thuốc mới giúp tóc mọc nhiều trở lại đang được thử nghiệm.