(TBKTSG Online) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang ráo riết chuẩn bị hàng loạt quy định pháp lý để đưa sản xuất lúa gạo theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn” – CĐML.