Khi nghe thấy tiếng lắc rắc ở các khớp mỗi khi vận động, bạn đã bị khô khớp.