Muốn tiếp cận nơi nơi bán ma túy trên tầng một quán cà phê của Bình, lực lượng chức năng phải qua đến 3 lớp cửa. Bên dưới luôn có đàn em chủ quán ngồi cảnh giới, báo động khi có "người lạ" xuất hiện.