Tôm đã gần 10 tháng rồi, đã ăn dặm được rồi nhưng nhất định không chịu uống sữa ngoài dù mẹ đã thử đổi đủ loại, từ Dumex, Enfagrow tới Similac…