Họa tiết kẻ ca rô luôn khiến các nghệ sỹ Việt trẻ trung, năng động lạ kỳ.