Ngày 22/10/2009, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Sao Thăng đã tổ chức hội thảo giới thiệu phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) VEEFLY 2009.