Chiếc thắt lưng có thể khiến bộ váy đẹp hơn những cũng rất dễ làm hỏng nó.