(HQ Online)- Tình trạng công chức thì nhiều nhưng người dân vẫn phải chịu cảnh “hành là chính” là bởi tình trạng công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, không mang lại hiệu quả công việc, tạo gánh nặng đối với ngân sách Nhà nước. Xung quanh vấn đề này phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc phỏng vấn ông Thang Văn Phúc- nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ.