Các nền kinh tế châu Á từ Nhật Bản đến Trung Quốc, Ấn Độ đang gánh chịu thêm tác động từ khủng hoảng châu Âu và suy giảm tăng trưởng ở Mỹ.