Trung tâm ứng dụng kỹ thuật sinh học Vĩnh Phúc thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Việt Nam vừa triển khai dự án sản xuất chế phẩm EM thứ cấp phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường. Đó là 5 loại chế phẩm EM thứ cấp gồm: EM2, EM5, EM Bokashi-CN, EM Bokashi-MT, EM-FPE với giá thành hạ, chất lượng tốt, giúp nguời nông dân được sử dụng chế phẩm với giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm khác cùng loại .