(Dân Việt) - Tôi mua một chai rượu ngoại về liên hoan, chiêu đãi bạn bè. Uống vào chua loét, cồn không ra cồn, nước vối không ra nước vối. Vậy người sản xuất, buôn bán rượu giả bị xử lý thế nào? (Bùi Quang Ngọc, Hà Đông, Hà Nội)