Không bày bán công khai nhưng hễ khách nói ra nhu cầu, loại vũ khí nào cũng có. Khách thoải mái xem hàng qua catolog, đồng ý loại nào, chỉ vài phút sau sẽ có người mang tới.