(CL)-Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định việc Công ty cổ phần phát triển đầu xây dựng Việt Nam đã tự ý tiến hành xét nghiệm và đưa ra kết luận về chất lượng sản phẩm của Công ty cổ phần Rượu bia nước giải khát AROMA là không có căn cứ. Việc làm của Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam đã tạo ra một tiền lệ xấu, đe dọa môi trường kinh doanh cần phải được xử lý nghiêm.