Trong mùa Tết năm nay, nhiều sân khấu buộc phải tiếp tục sử dụng chiêu kinh dị để thu hút người xem.