Từng giành quyền tuyển thẳng vì đoạt HCĐ Olympic Toán quốc tế để học dược nhưng Huy cho rằng mình chọn nhầm ngành nên quyết định nghỉ học, thi lại.