Ở làng Tò, thôn Tô Đê, Xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, dân làng đang cùng nhau ra sức bảo vệ “báu vật” Vua ban ngày xưa.