Mùa hè nóng, cháu hay bị nhiệt miệng, nên thỉnh thoảng tôi nấu sắn dây cho cháu ăn. Nhưng một số người nói rằng sắn dây không tốt cho trẻ nhỏ, nên không nên dùng.